Polityka prywatności

Margarett

Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy Ci informacje, które dotyczą ochrony Twoich danych osobowych.

 1. KIM JESTEŚMY?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.margarett.pl  oraz przy składaniu zamówienia sukni ślubnej oraz akcesoriów ślubnych jest:

P.P.H.U. DOSSY Zdzisław Szyp, z siedzibą przy al. Krakowskiej 14A, 05-090 Janki (dalej „Margarett”), NIP: 522-101-81-94, e-mail: margarett@margarett.pl.

Można się z nami skontaktować także pod numerem telefonu 22 720 44 13.

 1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, NA JAKIEJ PODSTAWIE DANE PRZETWARZAMY ORAZ JAK DŁUGO JE PRZECHOWUJEMY?

Dane osobowe, które nam powierzasz to: Twoje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i ewentualnie Twoje wymiary i adres do wysyłki.
Dane te są przez nas używane w celu:

 1. zrealizowania zamówienia, a także informowania o stanie zamówienia. W tym celu będziemy przetwarzać: numer telefonu, adres e-mail, adres do wysyłki, Twoje imię i nazwisko, numer telefonu (podanie numeru telefonu jest obowiązkowe). W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy na podstawie umowy, która została przez Ciebie zaakceptowana oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, byśmy mogli udowodnić prawidłowość wykonania zamówienia), oraz w przypadku danych nieobowiązkowych na podstawie Twojej zgody. Dane te będziemy przetwarzać przez okres realizowania umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto z uwagi na przepisy podatkowe Twoje dane związane z przechowywaną fakturą będziemy przechowywać tak długo, aby umożliwić organom podatkowym przeprowadzenie kontroli.
 2. rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy. W tym celu będziemy przetwarzać: imię, nazwisko, numer zamówienia, numer telefonu, adres do doręczeń, numer konta bankowego na który mają być zwrócone środki w przypadku uznania reklamacji, a także inne informacje które mogą okazać się przydatne do jej rozpatrzenia. W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy na podstawie umowy, która została przez Ciebie zaakceptowana oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, byśmy mogli udowodnić prawidłowość rozpatrzenia reklamacji). Dane te będziemy przetwarzać przez okres realizowania umowy, a także przez okres do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. przesyłania informacji o naszych ofertach. W tym celu będziemy przetwarzać: Twój adres e-mail. W tym przypadku Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w postaci prowadzenia działań marketingowych naszych produktów i usług. Dane te będziemy przetwarzać dopóki nie zgłosisz sprzeciwu – gdy poinformujesz nas o tym, że nie chcesz otrzymywać od nas takich wiadomości.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże w przypadku ich braku możemy nie zrealizować zamówienia bądź świadczyć usług.

 1. KTO PRZETWARZA TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez:
a). pracowników firmy P.P.H.U. DOSSY we wszystkich celach wymienionych rozdziale II powyżej. Wszyscy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i korzystają z procedur gwarantujących bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych
b). firmy kurierskie (np. GLS, DPD i Poczta Polska) – dzięki którym możemy wysłać zakupione produkty. Mają oni dostęp do: imienia i nazwiska, adresu do doręczeń oraz numeru telefonu jeżeli został podany, aby kurier mógł uprzednio umówić się na odbiór przesyłki. Firmy kurierskie mogą również otrzymać Twój e-mail aby mogły również poinformować o etapie wysyłki;
c). Doradca Podatkowy Alicja Balcerzak – nasza księgowa ma dostęp do danych figurujących na fakturze VAT tj. imię i nazwisko oraz adres.

 1. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo:
1. uzyskać informację czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli taki to w jakim celu, jakie kategorie danych są przetwarzane, na jakiej podstawie i jak długo, a także komu te dane udostępniamy.

 1. żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. W takich przypadkach napisz do nas na adres e-mail: margarett@margarett.pl w celu przedstawienia swojego żądania.
 2. żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku gdy:
 3. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b. zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw o którym mowa w pkt. 7 i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. żądać, jeżeli według Ciebie Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe, ograniczenia przetwarzania do czasu rozpatrzenia przez nas Twojego żądania sprostowania danych.
 5. cofnąć wyrażoną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych gdy je przetwarzamy na podstawie Twojej zgody;
 6. wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że naruszyliśmy Twoje prawa;
 7. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego naszego interesu. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania, o ile nie będziemy mieli innych podstaw do ich przetwarzania.
 8. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które nam zostały podane, masz również prawo żądać abyśmy przesłali te dane innemu administratorowi jeżeli:
 9. przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy; oraz
  b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 10. żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:
 11. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych zaprzestaniemy ich przetwarzania;
  b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c. nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
  d. wniosłaś/-łes sprzeciw wobec przetwarzania – wówczas do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH

Nasza firma korzysta ze zbiorczych danych statystycznych (które nie zawierają danych osobowych) dzięki którym możemy kierować nasze reklamy tylko do osób, które mogą być zainteresowane naszymi produktami, w tym celu wykorzystujemy integrację z:

a). Facebookiem, gdzie możesz zobaczyć reklamy naszych produktów, które przeglądałeś będąc na naszej stronie,
b). Google Analitycs – to narzędzie które pokazuje nam z jakich kanałów trafiają na naszą stronę klienci, jakie mają zbiorcze cechy demograficzne, a także co robili na naszej stronie.

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie tych danych możesz:

a). zmienić ustawienia przeglądarki (sekcja POMOC w Twojej przeglądarce)
b). skorzystać z opcji USTAWIENIA na pasku z informacją o plikach cookies – tam możesz zablokować wykorzystanie plików marketingowych
c). wykorzystać narzędzie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl stworzone przez Google w celu wyłączenia wykorzystania danych przez Google Analytics.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Firma P.P.H.U. DOSSY zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
d) dokładne i aktualne,
e) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
g) bezpiecznie przechowywane,
h) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony,
i) nie transferowane do kraju poza Europejską Wspólnotą Gospodarczą.

Pamiętaj, o:

 1. korzystaniu ze strony internetowej margarett.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia danych, które podajesz;
 2. jeśli jednak korzystasz ze strony margarett.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

INFORMACJE TECHNICZNE – pliki cookie 

Podczas korzystania przez Ciebie ze strony margarett.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony margarett.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie treści strony Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony margarett.pl, co umożliwia nam rozwijanie firmy tak by spełniać możliwie najpełniej oczekiwania naszych Klientek.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
W trakcie korzystania przez Ciebie ze strony margarett.pl korzystamy ze stałych plików cookies. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

a). Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

b). Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, ze Sklepem.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony.
Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

POZOSTAŁE INFORMACJE TECHNICZNE

Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) korzystasz z naszej strony www.
Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.margarett.pl.

Do góry